top of page

Campus multiesportiu
de Nadal de Santa Pau

El Club Poliesportiu Santa Pau vol dur a terme un Campus Multiesportiu els dies de vacances escolars i no festius del període de Nadal de l’any 2022-2023. Per fer-ho possible el Club cedeix l’organització a Arriant formació i lleure SLU.

L’Ajuntament de Santa Pau col·labora en la realització del casal cedint els espais municipals del Club Poliesportiu Santa Pau, així com material no fungible que l’ajuntament disposa i és necessari (carpes, cadires, taules...)

Filosofia del campus

El campus multiesportiu vol oferir un seguit d’activitats de lleure centrades en 3 eixos: esport, natura i alimentació

Image by Steven Abraham

Esport

Com a entitat esportiva el coneixement i la pràctica de l’esport serà l’element principal del campus. Es pretén oferir un gran ventall d’esports per tal d’ajudar als infants a descobrir altres activitats esportives més enllà de les més conegudes o mediàtiques, però també dedicarem dies a les convencionals.

Natura

Com a ciutadans del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i conscients de la necessitat de respectar i aprendre a conviure amb el magnífic entorn del nostre poble, el campus té com a segon eix la natura. Per aquest motiu es faran sortides i activitats per conèixer i gaudir de l’entorn (fonts, volcans, muntanyes, ermites...), perquè creiem que és la millor eina per aprendre a conviure-hi de manera responsable i respectuosa.

excursio.jpeg
Image by Anna Pelzer

Alimentació

Aquest serà el tercer eix del campus. Creiem que tots els infants han de tenir dret a conèixer bons hàbits alimentaris, i per això els infants cada dia es prepararan l’esmorzar. Amb aquesta activitat pretenem que tots els infants tinguin un esmorzar bo i saludable mentre aprenen hàbits d’higiene, conceptes nutricionals bàsics i descobreixen possibles noves combinacions d’aliments i gustos.

Calendari i preu

El campus es realitzarà per setmanes i en horari de 9 a 13h (més acollida de 8 a 9 per qui ho necessiti), no essent possible la inscripció en dies solts. Aquestes són:


Setmana 1: dijous 22 i divendres 23 de desembre

Setmana 2: de dimarts 27 a divendres 30 de desembre

Setmana 3: de dilluns 2 a dijous 5 de gener de 2023.


Les setmanes del campus es realitzaran sempre que s’assoleixi un mínim de 15 participants per setmana.

bottom of page