top of page

Formació 

Els temps en què vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a l’educació formal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars. Això implica que els professionals de l’educació es vegin abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos per poder realitzar la seva tasca.

Formacions: Texto
Arriant2.jpeg

HOMOLOGADA

  • CURSOS DE MONITOR/A EN LLEURE

  • CURSOS DE DIRECTOR/A EN LLEURE

arriant6.jpeg

NO HOMOLOGADA

  • MONOGRÀFICS

  • CURSOS A MIDA

Formacions: Productos
bottom of page