top of page

Formació en el lleure

_MG_7823.JPG

CURSOS DE MONITOR/A EN LLEURE

En què consisteix aquesta formació?

Va dirigit a totes aquelles persones que tenen la intenció de formar-se i conèixer recursos i conceptes del món del lleure i de l’educació. També va destinat a totes aquelles persones que tenen ganes d’introduir-se en el món de l’educació en el lleure.

L’estructura del curs és de 310 hores, distribuïdes en:

 • 150 hores d’etapa lectiva, estructurada en 3 mòduls formatius, distribuïts en 100 hores presencials i 50 hores a distància.

 • 160 de l’etapa de pràctiques en una activitat i/o entitat d’educació en el lleure.

 • Elaboració d’una memòria de practiques.

Criteris d'avaluació:

 • Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva presencial del curs havent superat les avaluacions corresponents a cada mòdul.

 • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals presencials de cada mòdul.

 • Haver obtingut una qualificació d'apte en les proves de l'etapa lectiva no presencial, la formació online.

 • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.

 • Haver obtingut una qualificació d'apte de la memòria de pràctiques.

 • Reunir les capacitats i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d'educadors com a monitor en el lleure.

 • El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu és de 3 anys a partir del dia de l'inici del curs.

 

Titulació:

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l'escola certifica l'aptitud del curs, s'obté el Diploma i el Carnet oficial de Monitor/a d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació també s'equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.

 

Per accedir i fer la matricula al curs de monitor d’activitats en el lleure infantil i juvenil, cal tenir 18 anys complerts al dia d’inici del curs.

formació en el lleure

CURSOS DE DIRECTOR/A EN LLEURE

L'estructura del títol: 

 • Formació presencial (segons el calendari previst per a cada curs i pot variar) :60 hores.

 • Formació online (a través del campus virtual de l'escola, en format asincrònic, majoritàriament): 120 hores

 • Elaboració de la memòria de pràctiques: 20 h


Continguts:

Al curs que ofereix l'Escola d'Educadors Quiràlia i Arriant, els mòduls M2 (MF1867_2)* i M3 (MF1868_2)* NO es cursen.


Per completar l'etapa lectiva, caldrà convalidar-los acreditant una de les següents opcions:

 • Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del diploma o carnet)

 • Acreditar les dues condicions següents:

  •  Estar en possessió d'una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia o en psicologia, CAFE, o bé un CFGS d'educació infantil o d'integració social o activitats físiques i esportives. També amb el màster de formació del professorat, FP II Jardí d'Infància o Tècnic Superior en ASC. En tos els casos caldrà aportar còpia del títol.
    

  • Acreditar 2 anys d'experiència (700h) en l'àmbit del lleure infantil i juvenil (s'ha d'aportar l'acreditació).


En el cas de no poder convalidar, caldrà cursar els dos mòduls en un curs de monitor/a.
 

Criteris d'avaluació:

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva presencial del curs havent superat les avaluacions corresponents a cada mòdul.

 • Haver assistit un mínim del 85% de les hores totals presencials de cada mòdul.

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en les proves de l’etapa lectiva no presencial, la formació online.

 • Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.

 • Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.

 • Reunir les capacitats i actituds personals per complir la tasca com a director/a en el lleure.


El termini màxim per a finalitzar tot el procés formatiu és de 5 anys a partir del dia de l'inici del curs.
 

Titulació:

Carnet expedit per la Direcció General de Joventut.

Important!

Una vegada finalitzada la formació en Monitor/a o Director/a, i quan la direcció de l’escola certifica l’aptitud del curs, s’obté el Diploma i el Carnet oficial de Monitor/Director d’activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals.

curs de monitor en el lleure

CURSOS DE PREMONITOR/A EN LLEURE

Premonis_juny24.png

Curs de Premonitor@ del 25 al 28 de juny de 2024

Per a joves de 14 a 17 anys

Dates: del 25 al 28 de juny del 2024
Horari: De 9h a 14h hores els dies 25 al 27 de juny i el 28 de juny de 9h a 14h i 15h a 20h

Lloc: Núria Social

El curs de Premonitor@ de lleure Infantil i Juvenil és un programa de formació adreçat a joves que encara no tenen els 18 anys i que estan interessats en formar-se en el camp del lleure.

 

El curs ajuda a tenir una visió clara del món del lleure i a la vegada capacita als alumnes per realitzar tasques de premonitor@ i d’ajudant als monitors/es en casals, colònies, campaments,…


És obligatori el 100% d’assistència a les sessions del curs.


A l’acabar, s’obtindrà el Certificat d’aprofitament acreditatiu d’ajudant de Monitor@ d’activitats de lleure expedit per Arriant Formació i Lleure slu. (20 hores).


Per a la l’obtenció del certificat d’aprofitament del curs es valorarà a través de les actituds (disposició al diàleg, cohesió de grup…), les aptituds adquirides, l’assistència a les sessions i la participació en les mateixes.

Destinataris

 • Joves de 14 a 17 anys.

Objectius:

 • Introduir als alumnes en el món del lleure.

 • Oferir els coneixements bàsics d’iniciació a l’educació en el lleure.

 • Aprendre recursos i tècniques bàsiques per desenvolupar tasques d’educació
  en el lleure.

 • Donar a conèixer la realitat i diversitat del lleure.

 • Augmentar la consciència de la tasca educativa dels joves vers els infants.

bottom of page