top of page

Colònies Escolars

arriant portada.jpeg

Colònies Escolars

La nostra filosofia vol contribuir a la transformació social mitjançant l’educació en el temps lliure; volem realitzar una estada de colònies on la metodologia educativa sigui la cooperació. El model cooperatiu dins d’un context com les colònies, incentiva a la mainada a ser protagonistes en la solució dels seus problemes d’una forma col·lectiva i a organitzar-se en el dia a dia d’una manera horitzontal, assembleària i amb un funcionament de comissions de treballs per fer front a les diferents necessitats de l’estada.


El camí per assolir els objectius proposats té un recorregut fonamentalment lúdic, actiu i molt participatiu. Cada dia es faran propostes de joc, excursions o tallers relacionats amb el centre d’interès, del qual els participants en seran els protagonistes.

Aquestes activitats es duen a terme mitjançant una metodologia lúdica, sempre amb el tarannà característic de la figura dels monitors i de les monitores, encarregats de crear un ambient que afavoreixi la cooperació i la comunicació entre els infants i on mostrin les seves capacitats creatives.

Algunes de les colònies d'Arriant els últims anys...

bottom of page